Toelatings

MIDSTREAM COLLEGE PRIMêRE SKOOL / PRIMARY SCHOOL
MIDSTREAM RIDGE LAERSKOOL / PRIMARY SCHOOL

Afrikaans en Engels is die twee amptelike onderrigtale van die laerskole. Aanlyn aansoekdokumentasie is egter slegs in Engels beskikbaar en u dui u keuse van onderrigtaal op die aanlyn aansoekvorm aan.

Aansoek navrae: corrieb@midstreamcollege.co.za / corrieb@midstreamridgeprimary.co.za / 012 940-9122

Maak seker dat u die volgende dokumentasie in .pdf of .jpg formaat gereed het voor u met die aansoekproses begin (skandeer as individuele dokumente en benoem dienooreenkomstig):

 • Kopie van leerder se geboortesertifikaat
 • Kleurfoto van leerder (paspoort grootte)
 • Kopieë van ouers se identiteitsdokumente
 • Geldige bewys van adres (MES gebruikersrekening)
 • Bewys van betaling van (nie-terugbetaalbare) administrasie fooi van R400
 • Kopie van Mediesefondskaart
 • Rapport van vorige skool. (Slegs van toepassing op leerders wat van ander skole oorgeplaas word. NIE VIR GRAAD 1)
 • Oorplasingskaart van vorige skool. (Slegs van toepassing op leerders wat van ander skole oorgeplaas word. NIE VIR GRAAD 1). Uitgereik deur die vorige skool op die laaste dag wat die leerder skool bygewoon het. Toon asb. op die eerste dag van skool.
 • Enige regsdokumente rakende die leerder (indien van toepassing)
 • Getekende TERMS AND CONDITIONS FOR ADMISSION (MS001E)
 • Getekende FINANCIAL POLICY (MS002E)
 • Getekende DETAILS FOR ACCOUNT DEPARTMENT (MS003E)
 • Getekende FINANCIAL CLEARANCE (Slegs van toepassing op leerders wat van ander skole oorgeplaas word. NIE VIR GRAAD 1 AANSOEKE) (MS004E)
 • Getekende INDEMNITY FORM (MS006E)

ONDERSTAANDE FINANSIëLE DOKUMENTE (FINANCIAL POLICY & DETAILS FOR ACCOUNTS DEPARTMENT) MOET DEUR DIE PERSOON WAT VIR DIE REKENING VERANTWOORDELIK IS, GETEKEN WORD. INDIEN NIE, SAL DIE AANSOEK NIE AANVAAR WORD NIE.

Belangrik:

Verseker dat u die aansoekproses voltooi, siende dat die aanlynproses nie gestoor kan word om op  ʼn latere stadium te voltooi nie.

Moet asb. NIE in slegs hoofletters of slegs kleinletters voltooi NIE.

Verseker asb. dat alle dokumente geteken is.

Scroll to Top